Projektist


4CHANGE (“Industry 4.0 CHAlleNGE: Empowering metalworkers for smart factories of the future (4CHANGE)” - õppemetoodika arendamine kutseõppes

Projekti peamine eesmärk: standardiseerida metallisektori kutseõppe õppekavad, luues isekohanduv tööpõhine õppesüsteem. Lisaks suurendada koostööd metalliettevõtete ning kutseõppe asutuste ja õpilastega. Pakkudes rohkem praktikavõimalusi arendamaks õppurite digitaalseid oskusi. Suurendades õpilaste motivatsiooni ja seotust metallitöö valdkonnaga laiemalt.

Projekti kestvus: kolm aastat (kuni 2019. aasta lõpuni).

Projekti liikmed: koordinaatoriks on Leedu Masinatööstuse Liit (LINPRA) ning kokku 11 partnerit Leedust, Saksamaalt, Lätist ja Eestist.

Projekti loob tulemusele orienteeritud kutseõppe õppekavad, mis ühendavad õpilaste oskused metallisektori tööjõuturu vajadustega:

  • tehniline kompetents

  • kaasaegsed õppetehnikad

  • ettevõtlikkuse ja digitaalsete oskuste arendamine

  • praktiliste oskuste suurendamine

Projekti oodatavad tulemused:

  • kvalifikatsioonistandardite võrdlev analüüs (Eesti, Läti, Leedu, Saksamaa)

  • kutseõppe ainekavad vastavusse Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga

  • õppematerjalid õpilastele ning õpetajatele

  • e-õppe multimeedia keskkonna loomine

  • uus CNC simulatsiooni tarkvara